تماس با ما

تلفن

۰۲۱-۲۸۴۲۶۹۵۹

آدرس

شعبه مرکزی: تهران، بلوار ارتش غرب، بعد از بلوار اوشان، خیابان ابوالفضل صمیع، شعبه باغ بهشت

شعبه های پارادایس‌هاب

شعبه دانشگاه علوم و تحقیقات

تهران – انتهای بزرگراه شهید ستاری – میدان دانشگاه – بلوار شهدای حصارک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مدیر شعبه: آقای علیرضا جلالیان – ۰۹۱۵۴۱۳۳۹۱۵

شعبه باغ کتاب

میدان ونک، بزرگراه حقانی، مسیر غرب به شرق، بعد از تقاطع بزرگراه شهید مدرس، خروجی کتابخانه ملی، باغ کتاب ‏تهران
مدیرشعبه: آقای‌مجتبی بختیاری – ۰۹۱۲۵۴۰۳۵۶۷

شعبه باغ دانش

چهارراه ولیعصر، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پژوهشکده ایران‌داک
مدیر شعبه: آقای عرفان حبیبی – ۰۹۱۸۶۱۲۲۰۸۹

شعبه باغ بهشت

تهران، بلوار ارتش غرب، بعد از بلوار اوشان، خیابان ابوالفضل صمیع، پارادایس‌هاب (شعبه باغ‌بهشت)
مدیر شعبه: آقای امیر معزی – ۰۹۱۲۲۱۳۷۸۶۸

شعبه مرکزی

تهران، بلوار ارتش غرب، بعد از بلوار اوشان، خیابان ابوالفضل صمیعی، پارادایس‌هاب (شعبه باغ‌بهشت)

مدیر شعبه: آقای امیر معزی – ۰۹۱۲۲۱۳۷۸۶۸

شعبه باغ دانش

چهارراه ولیعصر، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پژوهشکده ایران‌داک
مدیر شعبه: آقای عرفان حبیبی – ۰۹۱۸۶۱۲۲۰۸۹

شعبه باغ کتاب

میدان ونک، بزرگراه حقانی، مسیر غرب به شرق، بعد از تقاطع بزرگراه شهید مدرس، خروجی کتابخانه ملی، باغ کتاب ‏تهران
مدیرشعبه: آقای‌مجتبی بختیاری – ۰۹۱۲۵۴۰۳۵۶۷

شعبه دانشگاه علوم و تحقیقات

تهران – انتهای بزرگراه شهید ستاری – میدان دانشگاه – بلوار شهدای حصارک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مدیر شعبه: آقای علیرضا جلالیان – ۰۹۱۵۴۱۳۳۹۱۵

تماس با ما