برگزاری رویداد

برای درخواست برگزاری رویداد خود در شعبه های پارادایس هاب فرم زیر را کامل کنید و منتظر تماس پارادایس هاب باشید.

نام و نام خانوادگی، تخصص، سخنران یا مهمان ویژه بودن را در فیلد فوق وارد کنید

زمان برگزاری پیشنهادی

محل برگزاری رویداد

مشخصات مدیر برگزاری رویداد