مشاوران همکار

مشاوران همکار با پارادایس هاب

علیرضا کاظم زاده

علیرضا کاظم‌زادهمشاوره سوشال‌مدیا و کمپین‌های تبلیغاتی

محمد گرویی

محمد گروییجذب سرمایه، اعتبارسنجی و مدل کسب و کار

مرتضی تسخیریپلتفرم های کارآفرینی اجتماعی

سید محمدحسن خلخالی

سید محمدحسن خلخالیمالکیت فکری، ادبی و کپی رایت

image

عاطفه شفیعیدر حال دریافت اطلاعات

امیرحسین ثقه الاسلامی

امیرحسین ثقه الاسلامی مشاور هک رشد و دیجیتال مارکتینگ

image

علیرضا پورعابدیندر حال دریافت اطلاعات

بهراد رضازاده

بهراد رضازادهتولید محتوای سوشیال و وب‌سایت

image

پارسا کاکوییدر حال دریافت اطلاعات