رزرو فضای کار روزانه

6 نتیجه برای جستجوی شما بدست آمد

شهر
شعبه
امکانات
Locationتهران ، چهارراه ولیعصرصندلی اشتراکی یک روزه
مرکز نوآوری نوفل لوشاتو
هر روز
86,000
تومان
Locationتهران ، چهارراه ولیعصرصندلی اشتراکی یک روزه در اتاق
مرکز نوآوری نوفل لوشاتو
هر روز
120,000
تومان
Locationتهران ، میدان ونکصندلی اشتراکی یک روزه
پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی
هر روز
75,000
تومان
Locationتهران ، سیمون بولیوارصندلی اشتراکی یک روزه
دانشگاه علوم و تحقیقات
هر روز
90,00084,600
تومان
Locationسنندج ، بلوار کردستانصندلی اشتراکی یک روزه
مرکز نوآوری سنندج
هر روز
36,000
تومان
ظرفیت این شعبه تکمیل است، لطفا تاریخ دیگری را انتخاب کنید !
رزرو حضوری
Locationتهران ، اراضی عباس‌آبادصندلی اشتراکی یک روزه
باغ کتاب
هر روز
88,400
تومان