رزرو فضای کار روزانه

14 نتیجه برای جستجوی شما بدست آمد

شهر
شعبه
امکانات
رزرو حضوری
Locationتهران ، حوالی کیلومتر 10 جاده مخصوصصندلی اشتراکی روزانه
آشیانه نوآفرینی سیرنگ (شعبه همکار)
هر روز
100,00050,000
تومان
رزرو حضوری
Locationتهران ، حوالی کیلومتر 10 جاده مخصوصصندلی روزانه کافه تریا
آشیانه نوآفرینی سیرنگ (شعبه همکار)
هر روز
100,00050,000
تومان
Locationتهران ، میدان ونکصندلی اشتراکی یک روزه
پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی
هر روز
109,800
تومان
Locationتهران ، اراضی عباس آبادصندلی اشتراکی یک روزه
خانه خلاق هزاره
هر روز
140,000
تومان
Locationتهران ، چهارراه ولیعصرصندلی اشتراکی یک روزه
مرکز نوآوری نوفل لوشاتو
هر روز
129,900
تومان
رزرو حضوری
Locationتهران ، اراضی عباس‌آبادصندلی روزانه
باغ کتاب
هر روز
127,000
تومان
Locationسنندج ، بلوار کردستانصندلی اشتراکی یک روزه
مرکز نوآوری سنندج
هر روز
83,700
تومان
رزرو حضوری
Locationقم ، پردیسانصندلی اشتراکی 1 روزه
صدران اسپیس قم (شعبه همکار)
هر روز
78,000
تومان
ظرفیت این شعبه تکمیل است، لطفا تاریخ دیگری را انتخاب کنید !
Locationتهران ، سیمون بولیوارصندلی اشتراکی روزانه داخل اتاق
دانشگاه علوم و تحقیقات
هر روز
154,000
تومان
ظرفیت این شعبه تکمیل است، لطفا تاریخ دیگری را انتخاب کنید !
Locationتهران ، میدان ونکصندلی روزانه داخل اتاق
پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی
هر روز
129,000
تومان
ظرفیت این شعبه تکمیل است، لطفا تاریخ دیگری را انتخاب کنید !
Locationتهران ، سیمون بولیوارصندلی اشتراکی یک روزه
دانشگاه علوم و تحقیقات
هر روز
125,000
تومان
ظرفیت این شعبه تکمیل است، لطفا تاریخ دیگری را انتخاب کنید !
Locationتهران ، چهارراه ولیعصرصندلی اشتراکی یک روزه Vip
مرکز نوآوری نوفل لوشاتو
هر روز
151,800
تومان
ظرفیت این شعبه تکمیل است، لطفا تاریخ دیگری را انتخاب کنید !
رزرو حضوری
Locationتهران ، اراضی عباس‌آبادصندلی یک روزه داخل اتاق
باغ کتاب
هر روز
156,000
تومان
ظرفیت این شعبه تکمیل است، لطفا تاریخ دیگری را انتخاب کنید !
رزرو حضوری
Locationتهران ، اراضی عباس‌آبادصندلی اشتراکی ساعتی
باغ کتاب
هر روز
35,000
تومان