رزرو فضای کار روزانه

14 نتیجه برای جستجوی شما بدست آمد

شهر
شعبه
امکانات
Locationتهران ، سیمون بولیوارصندلی اشتراکی روزانه در اتاق
دانشگاه علوم و تحقیقات
هر روز
250,000
تومان
Locationتهران ، اراضی عباس آبادصندلی اشتراکی روزانه در کافی شاپ
خانه خلاق هزاره
هر روز
165,000
تومان
Locationتهران ، اراضی عباس آبادصندلی اشتراکی روزانه Vip
خانه خلاق هزاره
هر روز
250,000
تومان
Locationتهران ، میدان ونکصندلی اشتراکی روزانه
پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی
هر روز
185,000
تومان
Locationتهران ، چهارراه ولیعصرصندلی اشتراکی روزانه
مرکز نوآوری نوفل لوشاتو
هر روز
180,000
تومان
Locationتهران ، سیمون بولیوارصندلی اشتراکی روزانه
دانشگاه علوم و تحقیقات
هر روز
205,000
تومان
Locationتهران ، اراضی عباس آبادصندلی اشتراکی روزانه
خانه خلاق هزاره
هر روز
210,000
تومان
Locationتهران ، اراضی عباس‌آبادصندلی اشتراکی روزانه
باغ کتاب
هر روز
200,000
تومان
Locationسنندج ، بلوار کردستانصندلی اشتراکی روزانه
مرکز نوآوری سنندج
هر روز
83,700
تومان
رزرو حضوری
Locationقم ، پردیسانصندلی اشتراکی 1 روزه
کارخانه نوآوری قم کیهان (شعبه همکار)
هر روز
110,000
تومان
ظرفیت این شعبه تکمیل است، لطفا تاریخ دیگری را انتخاب کنید !
Locationتهران ، میدان ونکصندلی روزانه در اتاق
پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی
هر روز
230,000
تومان
ظرفیت این شعبه تکمیل است، لطفا تاریخ دیگری را انتخاب کنید !
Locationتهران ، چهارراه ولیعصرصندلی اشتراکی روزانه Vip
مرکز نوآوری نوفل لوشاتو
هر روز
230,000
تومان
ظرفیت این شعبه تکمیل است، لطفا تاریخ دیگری را انتخاب کنید !
Locationتهران ، اراضی عباس‌آبادصندلی اشتراکی روزانه در اتاق
باغ کتاب
هر روز
250,000
تومان
ظرفیت این شعبه تکمیل است، لطفا تاریخ دیگری را انتخاب کنید !
رزرو حضوری
Locationتهران ، اراضی عباس‌آبادصندلی اشتراکی ساعتی
باغ کتاب
هر روز
45,000
تومان