رزرو اتاق جلسه

10 نتیجه برای جستجوی شما بدست آمد

از ساعت
تا ساعت
تعداد نفرات
شهر
Locationتهران ، اقدسیهباغ بهشت تهران
آتریوم
هر ساعت
160,000
تومان
Locationتهران ، اقدسیهباغ بهشت تهران
اتاق جلسه
هر ساعت
110,000
تومان
Locationقزوین ، جاده باراجینمرکز نوآوری قزوین
اتاق جلسه
هر ساعت
60,000
تومان
Locationقزوین ، جاده باراجینمرکز نوآوری قزوین
آتریوم
هر ساعت
60,000
تومان
Locationسنندج ، بلوار کردستانمرکز نوآوری سنندج
سالن اجتماعات 12 نفره
هر ساعت
100,000
تومان
Locationسنندج ، بلوار کردستانمرکز نوآوری سنندج
سالن آمفی تئاتر 35 نفره
هر ساعت
120,000
تومان
Locationسنندج ، بلوار کردستانمرکز نوآوری سنندج
سالن رویداد 16 نفره
هر ساعت
50,000
تومان
Locationزاهدان ، خیابان دانشگاهمرکز نوآوری فناوری سلامت زاهدان
اتاق جلسه 11 نفره
هر ساعت
100,000
تومان
Locationشهر ساری ، خیابان 18 دیفضای کار اشتراکی روبیک (شعبه همکار)
اتاق جلسه 6 نفره
هر ساعت
70,000
تومان
Locationتهران ، اراضی عباس آبادخانه خلاق هزاره (افتتاح شد)
اتاق جلسه 8 نفره
هر ساعت
160,000
تومان