رزرو اتاق جلسه

20 نتیجه برای جستجوی شما بدست آمد

از ساعت
تا ساعت
تعداد نفرات
شهر
Locationتهران ، اقدسیهباغ بهشت تهران
آتریوم
هر ساعت
290,000
تومان
Locationتهران ، اقدسیهباغ بهشت تهران
اتاق جلسه
هر ساعت
180,000
تومان
Locationقزوین ، جاده باراجینمرکز نوآوری قزوین
اتاق جلسه
هر ساعت
120,000
تومان
Locationقزوین ، جاده باراجینمرکز نوآوری قزوین
آتریوم
هر ساعت
120,000
تومان
Locationتهران ، اقدسیههاردتک
اتاق جلسه 20 نفره
هر ساعت
330,000
تومان
Locationسنندج ، بلوار کردستانمرکز نوآوری سنندج
سالن اجتماعات 12 نفره
هر ساعت
150,000
تومان
Locationسنندج ، بلوار کردستانمرکز نوآوری سنندج
سالن آمفی تئاتر 35 نفره
هر ساعت
170,000
تومان
Locationسنندج ، بلوار کردستانمرکز نوآوری سنندج
سالن رویداد 16 نفره
هر ساعت
100,000
تومان
Locationتهران ، اراضی عباس‌آبادباغ کتاب
اتاق کیوسک 1 نفره (ویژه جلسات مجازی)
هر ساعت
45,000
تومان
Locationشهر ساری ، خیابان 18 دیفضای کار اشتراکی روبیک (شعبه همکار)
اتاق جلسه 6 نفره
هر ساعت
130,000
تومان